ΤΟΠΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Ο Βόρειος Έβρος έχει πλούσια γαστρονομική παράδοση, η οποία στηρίζεται στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τρόπο ζωής της περιοχής. Η γαστρονομική αυτή παράδοση συναντάται ίδια ή με παραλλαγές στις γειτονικές χώρες και αποτελεί μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης Θράκης και όχι μόνο αυτής που οριοθετείται από τα Ελληνικά σύνορα.  Επιπλέον πολλοί από τους κατοίκους της περιοχής ήρθαν πρόσφυγες, φέρνοντας μαζί τους τις συνήθειες και τον πολιτισμό τους. Αυτή η παράδοση αποτελεί μέρος της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου μας και ως τέτοιο παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον επισκέπτη στην περιοχή, ακόμη κι αν η γαστρονομία δεν αποτελεί το πρωτεύον κίνητρο για την επίσκεψή του.

ΣΤΟΧΟΣ

Η ανάδειξη και η προβολή της τοπικής γαστρονομίας ώστε να καταστεί πόλος έλξης για τους επισκέπτες της περιοχής, αλλά και μεσοπρόθεσμα να συνδεθεί η γαστρονομία με την αγροτική και την κτηνοτροφική ανάπτυξη.

ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

α. Ίδρυση ετήσιου φεστιβάλ βαλκανικής μαγειρικής. Η Ορεστιάδα είναι μια πόλη με μικρή ιστορία, η νεώτερη πόλη στην Ελλάδα.  Το γεγονός αυτό την καθιστά ιδιαιτέρως κατάλληλη ως σημείο συνάντησης λαών και πολιτισμών. Η περιοχή ήταν πολλές φορές υπό διεκδίκηση και έχει υπάρξει πεδίο πολλών μαχών. Μια νέα πόλη όπως η Ορεστιάδα μπορεί να είναι σημείο ένωσης και οραματισμού μιας ειρηνικής και για όλους ωφέλιμης συνύπαρξης.

β. Σύνδεση της γαστρονομίας με την αγρο-κτηνοτροφική παραγωγή, μέσω της αναβίωσης και προώθησης τοπικών προϊόντων και πιάτων στην τοπική, ελληνική αλλά και παγκόσμια αγορά.

γ. Προώθηση τοπικών προϊόντων και συνταγών σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

δ. Δημιουργία δικτυακού τόπου για την προβολή της τοπικής γαστρονομίας με συνταγές, προϊόντα, σημεία γαστρονομικού ενδιαφέροντος, διαδρομές, ιστορία της τοπικής γαστρονομίας σε διάφορες γλώσσες. Αυτό θα αποτελέσει ιδιαίτερο τμήμα ενός portal για την προώθηση του τουρισμού στην περιοχή.

ε. Ίδρυση γιορτών που να αφορούν ιδιαίτερου γαστρονομικού ενδιαφέροντος προϊόντα της περιοχής όπως π.χ. «γιορτή του τραχανά».

στ. Δημιουργία τουριστικών πακέτων που θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, γαστρονομικούς προορισμούς και σεμινάρια εκπαίδευσης στην τοπική γαστρονομία.

ζ. Ίδρυση και λειτουργία Πανεπιστημιακής σχολής γαστρονομίας και διαιτολογίας, με έμφαση στην κουζίνα της βόρειας Ελλάδας, της Κωνσταντινούπολης και της Θράκης εκτός Ελληνικών συνόρων. Η γαστρονομία μπορεί να αποτελέσει ένα “προϊόν” από μόνη της για μία χώρα ή έναν τόπο και για να μπορέσει κανείς να προωθήσει σωστά αυτό το προϊόν θα πρέπει να έχει ανθρώπους καταρτισμένους κατάλληλα.

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο αγροτουρισμός, ως σύγχρονο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης μπορεί να δώσει απάντηση σε πολλά ζητήματα, όπως αυτό της πολυλειτουργικής γεωργίας, της ενίσχυσης του αγροτικού εισοδήματος, της περιφερειακής ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος, του αιτήματος του σύγχρονου ανθρώπου για ποιότητα ζωής. Με τον αγροτουρισμό μπορούμε να κρατήσουμε τον κόσμο στην ύπαιθρο. Να τονώσουμε την αγροτική ζωή. Να ενισχύσουμε το οικονομικό εισόδημα. Να σταματήσουμε την ερήμωση των χωριών μας και να ενισχύσουμε τις περιοχές του Δήμου μας που για διάφορους λόγους δεν είχαν μέχρι πρόσφατα ευκαιρίες ανάπτυξης και αξιοποίησης. Να κρατήσουμε τους νέους στον τόπο μας. Να δώσουμε διέξοδο από την ανεργία.

ΣΤΟΧΟΙ

– Η συνεργασία των τριών τομέων παραγωγής του Δήμου μας – πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς.

– Η συμπλήρωση του εισοδήματος των δημοτών, η άνοδος του οικονομικού επιπέδου τους, καθώς και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας του αγροτικού πληθυσμού.

– Η διασφάλιση και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

– Η συγκράτηση των δημοτών στον τόπο κατοικίας τους.

– Η επιβίωση επαγγελμάτων που τείνουν να εκλείψουν.

– Η διάθεση των τοπικών γεωργικών προϊόντων καθώς και η γνωριμία των επισκεπτών με αυτά.

– Η διατήρηση, προβολή και αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

– Η ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσμού με την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε περιοχές που μέχρι σήμερα παρέμεναν αναξιοποίητες, ενώ στη πραγματικότητα διαθέτουν δυναμική ανάπτυξης.

ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

α. Συστηματική και λεπτομερής αποτύπωση και καταγραφή των περιοχών εκείνων του Δήμου μας που διαθέτουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που ευνοούν την ανάπτυξη του αγροτουρισμού.

β. Δημιουργία πόλων έλξης, με επίκεντρο τα τοπικά προϊόντα, την ιστορία και τις παραδοσιακές τέχνες-επαγγέλματα, για οργανωμένες και μεμονωμένες περιηγήσεις, με σκοπό την προώθηση των τοπικών προϊόντων π.χ. θεματικά μουσεία και κέντρα γνωριμίας με τις παραδοσιακές λαϊκές τέχνες.

γ. Δημιουργία «τουριστικών δρόμων», ειδικών διαδρομών δηλαδή, υποδεικνυόμενων από κατάλληλη σήμανση, κατά μήκος των οποίων θα υπάρχουν φυσιολατρικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά αξιοθέατα και θα μπορούν να αναπτυχθούν επιχειρήσεις και δραστηριότητες.

δ.  Δημιουργία, διατήρηση και συνεχής αναβάθμιση και επέκταση δικτύων τοπικής αλλά και υπερτοπικής διασύνδεσης των αγροτουριστικών επιχειρήσεων του Δήμου μας, με στόχο τη μεταξύ τους συνεργασία και συναξιοποίηση των κοινών τοπικών πόρων.

ε. Συνδυασμός του αγροτουρισμού με άλλες μορφές εναλλακτικού τουρισμού, όπως οικοτουρισμός, ορεινός, πολιτιστικός και αθλητικός τουρισμός.

στ. Υποστήριξη συλλογικών σχημάτων επαγγελματιών που να σχετίζονται με τον αγροτουρισμό, με στόχο τη βελτιστοποίηση αξιοποίησης των παρεμβάσεων.

ζ. Κατάρτιση και εκπαίδευση των αγροτών σε θέματα μάρκετιγκ και διοίκησης επιχειρήσεων τουρισμού, αλλά και υποστήριξή τους στους τομείς αυτούς.

η. Καθιέρωση γιορτής αγροτουρισμού, η οποία θα περιλαμβάνει μια σειρά από πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα και θα αποτελεί μια ευκαιρία για παρουσίαση όσο το δυνατόν περισσότερων τοπικών προϊόντων αλλά και προβολή και προώθηση του τουρισμού της υπαίθρου στο σύνολό του.

θ. Δημιουργία αγροτουριστικής διαδικτυακής πύλης, με σκοπό την ανάδειξη, προβολή, ευρεία γνωστοποίηση και προώθηση στο ελληνικό και διεθνές κοινό, μέσω του διαδικτύου, των αγροτουριστικών, παραδοσιακών, ονομασίας προέλευσης, βιολογικών και άλλων τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών.