ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η επιλογή του Δήμου Ορεστιάδας, ως τέταρτης έδρας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, για την ίδρυση σε αυτόν δυο τμημάτων που συνδέονται με τον πρωτογενή τομέα δεν ήταν καθόλου τυχαία. Η παρουσία του Δ.Π.Θ., στον ακριτικό νομό Έβρου και στην πόλη της Ορεστιάδας, του δίνει μία επιπρόσθετα σοβαρή αποστολή που είναι να αποτελέσει τον Πολιτιστικό Φάρο της ευρύτερης περιοχής με την ουσιαστική συμβολή του στην ανάπτυξη της τοπικής πολιτιστικής και πνευματικής κίνησης. Η Ορεστιάδα μέσα σε αυτά τα δεκαπέντε χρονιά εξελίχθηκε από μια μικρή αγροτική πόλη σε μια αξιοσημείωτη φοιτητούπολη με έντονο ρυθμό ανάπτυξης και ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. η επέκταση του πανεπιστημίου στην Ορεστιάδα επέδρασε θετικότατα στην ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη και την οικονομική αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας.

Ο Δήμος Ορεστιάδας, όμως, αγνόησε κι αγνοεί μέχρι σήμερα επιδεικτικά οποιαδήποτε επιστημονική παρουσία και ρόλο του Πανεπιστημίου, που θα μπορούσε να συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής, δεδομένης της επιτακτικής ανάγκης ενίσχυσης τους πρωτογενούς τομέα παραγωγής.

ΣΤΟΧΟΣ

 Να αποτελέσει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο τον κύριο πόλο διάχυσης επιστημονικής γνώσης και έρευνας η οποία θα εισχωρήσει σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης δράσης, από την γεωργία και την αγροτική παραγωγή, μέχρι τους κοινόχρηστους χώρους, την ιατρική, την παιδαγωγική

ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ

  • Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου με την προοπτική της ανάληψης πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη της περιοχής και την επίλυση ζητημάτων της καθημερινότητας. Το κεφάλαιο της επιστημονικής γνώσης που παράγεται από το τοπικό Ακαδημαϊκό Ίδρυμα θα πρέπει να αξιοποιηθεί και να διαχυθεί στην τοπική κοινωνία. Ο Δήμος οφείλει με συγκεκριμένη πρόταση να ζητήσει από το Πανεπιστήμιο την λήψη δράσεων αναβάθμισης του Αγροκτήματος του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο παραμένει ουσιαστικά ανεκμετάλλευτο και το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από κοινού προς όφελος των αγροτών και του τοπικού κοινωνικού συνόλου ευρύτερα. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η από κοινού διεκδίκηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ώστε η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για την τοπική κοινωνία και οικονομία. Επίσης η πρακτική άσκηση των φοιτητών θα διεξάγεται σε υπηρεσίες του Δήμου και θα εκπονούνται διπλωματικές εργασίες σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
  • Συνδιοργάνωση δράσεων επιστημονικών, επιμορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων ανοιχτών στο ευρύ κοινό προς όφελος των πολιτών της Ορεστιάδας που σχετίζονται με το περιβάλλον, την αγροτική παραγωγή και τις μεταφορές.
  • Ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων, στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της παιδείας, της τεχνολογίας, της οικονομίας, των πολιτικών υγείας, της πρόληψης της παραβατικότητας, των πολιτικών εθελοντισμού, της διαχείρισης κινδύνων, της διαχείρισης και οργάνωσης αθλητισμού, των πολιτικών μετανάστευσης και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και των κοινωνικών ανισοτήτων.
  • Δράση σε συνεργασία με κτηνοτρόφους, παραγωγούς, εμπόρους, επιχειρηματικούς και άλλους εμπλεκόμενους φορείς που αφορά την ανάδειξη συγκεκριμένων προϊόντων στα οποία η περιοχή έχει μεγάλη παράδοση.