ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Ελλάδα είναι «καταδικασμένη» να δημιουργεί και να σχεδιάζει την πορεία της με βάση το πολιτιστικό πλεόνασμα που κληρονόμησε και που διαρκώς εξελίσσεται. Είναι καταδικασμένη να προτείνει πρόταση Πολιτισμού διακριτή από τις υπόλοιπες, ανεπηρέαστη από τα εξισωτικά νοήματα της μαζικής κουλτούρας, πρόταση οργάνωσης του βίου με βάση το αληθές και το ευτυχές για τον άνθρωπο. Και αν τις τελευταίες δεκαετίες αυτή η πρόταση κρύφτηκε κάτω από τα απανωτά στρώματα καταναλωτισμού, νεποτισμού, ψεύτικης ευδαιμονίας και λανθασμένης αντίληψης της ζωής, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός της ιστορικής «καταδίκης» του ελληνικού λαού να προστατεύσει το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο που διαθέτει, τον Πολιτισμό του.

Οι Δήμοι, αποτελώντας την πιο στενή μορφή οργάνωσης της κοινωνίας, οφείλουν να βοηθούν στην ανάπτυξη και προώθηση κάθε μορφής πνευματικής και πολιτιστικής δραστηριότητας που στοχεύει στην πνευματική και ψυχική αγωγή των κατοίκων της περιοχής ευθύνης τους σε συνεργασία με άλλους φορείς άλλων Δήμων και Κοινοτήτων και των φορέων αυτών για την διοργάνωση και συμμετοχή σε πολιτιστικές και πνευματικές εκδηλώσεις της περιοχής του εκάστοτε Δήμου και άλλων περιοχών εντός και εκτός Ελλάδος.

ΣΤΟΧΟΙ

Ο Δήμος Ορεστιάδας, περιλαμβάνει περιοχές με ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον, όπως τους ταφικούς τύμβους και τους μεγαλιθικούς τάφους, οι οποίες, όμως, παραμένουν αναξιοποίητες με αποτέλεσμα χρόνο με το χρόνο τα ευρήματα της αρχαιολογικής σκαπάνης να καταστρέφονται εξαιτίας της έλλειψης επαρκούς συντήρησης. Επίσης, υπάρχουν περιοχές εντός των ορίων του Δήμου, ιδίως οι παραποτάμιες στην κοιλάδα του Άρδα, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν καλύτερη τύχη, από αυτή που έχουν σήμερα. Οι παραπάνω περιοχές θα μπορούσαν σήμερα να δέχονται καθημερινά επισκέπτες τόσο από την Ελλάδα, όσο κι από τις γειτονικές χώρες εάν τύγχαναν της ελάχιστης προβολής. Την πενταετία 2014 – 2019 ο Δήμος Ορεστιάδας πρέπει να γίνει γνωστός σε ολόκληρο τον κόσμο. Οφείλουμε επιτέλους να στρέψουμε το πρόσωπο του δήμου μας και προς την τουριστική αγορά των όμορων κρατών και να απευθύνουμε πρόσκληση στα εκατομμύρια των εν δυνάμει επισκεπτών του τόπου μας. Ο Δήμος Ορεστιάδας είναι «καταδικασμένος»  να προστατεύσει τον πολιτισμό και τις παραδόσεις του.

ΜΕΤΡΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 • Καταγραφή των χώρων που συγκεντρώνουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά και δημιουργία βάσης δεδομένων με τη συνεργασία όλων των τοπικών και δημοτικών φορέων
 • Εξασφάλισης προσβασιμότητας στις περιοχές με πολιτιστικό ενδιαφέρον
 • Συμμετοχή και προσφορά τοπικής κοινωνίας και εθελοντών
 • Καθαρισμός και συντήρηση των χώρων που βρίσκονται στα όρια αρμοδιότητας του Δήμου
 • Παρέμβαση του Δήμου για την δημιουργία προϋποθέσεων επισκεψιμότητας και ανάδειξης περιοχών με ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον σε συνεργασία με ιδιώτες επιχειρηματίες.
 • Σηματοδότηση προς τα μνημεία σε κεντρικά σημεία π.χ. στην ΕΟ Ορμενίου – Αλεξανδρούπολης κ.α.
 • Πληροφόρηση στα θέματα πολιτιστικών εκδηλώσεων, επισκέψιμων μνημείων, με ακριβείς πληροφορίες για τις ημερομηνίες διεξαγωγής αυτών και ωράριο λειτουργίας.
 • Δημιουργία περιπτέρων info kiosks σε καίρια σημεία του δήμου, αλλά και στις πύλες εισόδου (Τελωνείο Ορμενίου και Καστανεών), όπου οι επισκέπτες της πόλης μας θα έχουν την δυνατότητα να λάβουν πληροφορίες και υλικό.
 • Δημιουργία ενημερωτικού application για κινητά smartphone.
 • Ανταλλαγές και δράσεις σε διεθνές και εθνικό επίπεδο με αμοιβαίες επισκέψεις, ανταλλαγές αποστολών και καλλιτεχνικών σχημάτων
 • Ενιαίο πρόγραμμα εκδηλώσεων
 • Καταγραφή όλων των φορέων πολιτισμού, δημόσιων και ιδιωτικών, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
 • Αναβάθμιση των εκδηλώσεων του Άρδα, του Ερασιτεχνικού Θεάτρου και των Ορεστείων.
 • Ενίσχυση των φορέων εφαρμογής πολιτισμού
 • Στήριξη φορέων που ασχολούνται με την λαογραφία κι αναδεικνύουν τα τοπικά μας έθιμα και παραδόσεις.
 • Ουσιαστική αναβάθμιση της λειτουργίας της δημοτικής τηλεόρασης και του ραδιοφώνου.