ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΑμεΑ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Ευπαθείς ονομάζονται εκείνες οι ομάδες του πληθυσμού οι οποίες απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό, δηλαδή την διαδικασία κατά την οποία ορισμένες κοινωνικές ομάδες αποκλείονται από την αγορά εργασίας, την κοινωνική ζωή και άλλα κοινωνικά και δημόσια αγαθά. Ως ευπαθείς ομάδες μπορούν να θεωρηθούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες (κινητική, νοητική στέρηση), οι μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, οι φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες τα άτομα υπό απεξάρτηση ή απεξαρτηθέντα από ουσίες, οι οροθετικοί, τα άτομα απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών, τα άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, ιδίως γυναίκες και οι άνεργοι ηλικίας 45-64 ετών.

Ο Δήμος, το πρώτο κύτταρο Δημοκρατίας, οφείλει να μεριμνά για την καταπολέμηση των συνθηκών που οδηγούν στον αποκλεισμό των ανωτέρω ομάδων του πληθυσμού, στοχεύοντας στην άρση, άλλως την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων στηρίζοντας παράλληλα την κοινωνική συνοχή με την προώθηση νέων ευκαιριών και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑμεΑ και ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

  • Βελτίωση όλων των υποδομών για την ελεύθερη πρόσβαση των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες στις υπηρεσίες του Δήμου, στους δρόμους κι όπου αλλού απαιτείται.
  • Εξασφάλιση προγραμμάτων για την εκπαίδευση-κατάρτιση και πρόσβαση στην αγορά εργασίας των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες με την συνεργασία των αρμόδιων φορέων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
  • Θα ενισχυθεί η λειτουργία των ΚΑΠΗ και θα δημιουργηθούν νέοι χώροι ψυχαγωγίας, με ηθική και ψυχολογική υποστήριξη των ανθρώπων της Τρίτης Ηλικίας για να παραμείνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας, μεταφέροντας τις πολύτιμες εμπειρίες και γνώσεις τους στους νεότερους.
  • Θα ενισχύσουμε το πρόγραμμα “Βοήθεια Στο Σπίτι” και θα συνεχίσουμε προβαίνοντας στις ανάλογες ενέργειες, να παρέχουμε τις υπηρεσίες (“Κατ’ Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων”, “Κατ’ οίκον Κοινωνική Φροντίδα ανασφάλιστων ηλικιωμένων”) και μετά το 2014, συνάπτοντας προγραμματική σύμβαση είτε με τα Υπουργεία Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών και Υγείας, του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της ΕΕΤΑΑ είτε με κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις ανάλογα με τις χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020.