ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΤΗΤΑ

Η πληθυσμιακή σύνθεση του Δήμου Ορεστιάδας προήλθε σε ένα μεγάλο ποσοστό από πρόσφυγες από την Ανατολική και Βόρεια Θράκη. Για πολλούς αιώνες οι λαοί της περιοχής έζησαν και δημιούργησαν μαζί. Η ιστορική ανάγκη του προηγούμενου αιώνα δημιούργησε σύνορα και σταμάτησε βίαια η μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών. Οδήγησε στο περιθώριο μια  περιοχή και τους ανθρώπους της στην φτώχια και τη μετανάστευση.

Σήμερα με το άνοιγμα των συνόρων η κοινωνία των πολιτών έχει αναπτύξει σχέσεις στον κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό τομέα. Αποτέλεσμα όλων αυτών των μεμονωμένων όμως πρωτοβουλιών είναι τα φαινόμενα «μαζικής μετανάστευσης των ελληνικών επιχειρήσεων». Η δημιουργία ευκαιριών και ωφελειών για τους πολίτες των γειτονικών χωρών, τις περισσότερες φορές λειτουργούν σε βάρος των πολιτών και επιχειρήσεων της περιοχής.

Η πολιτική ηγεσία, τοπική και κεντρική, δεν έχει αναλάβει συντονισμένα πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η διασυνοριακή συνεργασία.

ΣΤΟΧΟΣ

Να αποτελέσει η διασυνοριακότητα ευκαιρία και όχι απειλή με την ανάληψη πρωτοβουλιών για δράσεις εξωστρέφειας στον οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό τομέα

ΤΡΟΠΟΣ

Με Στρατηγικό Σχεδιασμό της διασυνοριακότητας από πλευράς του Δήμου στην αξιοποίηση των ευκαιριών και των προκλήσεων σε συνεργασία με τοπικά επιμελητήρια και φορείς ανάπτυξης

Με δράσεις ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας,

Με δράσεις για την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων από τις απειλές,

Με Συμμετοχή σε δίκτυα διασυνοριακότητας στη Βαλκανική, που αποτελούν σημείο συνάντησης και αναφοράς όλων των επιχειρηματικών, κοινωνικών και πολιτιστικών πρωτοβουλιών.