Συνάντηση με Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

SAM_1677 SAM_1691Την Τρίτη 13 Μαΐου αντιπροσωπεία του συνδυασμού Δήμος Ορεστιάδας Τόπος Να Ζω με επικεφαλής την Μαρία Γκουγκουσκίδου συναντήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Ορεστιάδας με τον δικηγόρο κ. Χρήστο Βασματζίδη, ο οποίος είναι ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης είναι ένας νέος θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος προβλέπεται από το Πρόγραμμα “Καλλικράτης” και ο οποίος έχει εφαρμοστεί σε ελάχιστους Δήμους της χώρας. Ο κ. Βασματζίδης ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης είναι επιφορτισμένος με την υποδοχή καταγγελιών άμεσα θιγόμενων πολιτών κι επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών προσώπων του και των επιχειρήσεών του και την διαμεσολάβηση για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων, απαντώντας εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους και την διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του Συμπαραστάτη, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος ο Συμπαραστάτης εντοπίζει. Οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, ενώ αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου, με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

Τα τελευταία τρία χρόνια που υφίσταται ως θεσμός στο Δήμο Αλεξανδρούπολης έχει επιδράσει σημαντικά στην σωστή λειτουργία του Δήμου. Σχεδόν το 50% των προβλημάτων των δημοτών επιλύεται χωρίς να επιφορτιστούν με αυτά τα γραφεία του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων. Οι δημότες έχουν εξοικειωθεί αρκετά με τον θεσμό κι αντιμετωπίζουν τον Συμπαραστάτη του Δημότη ως σύμμαχό τους, έχοντας την σιγουριά ότι τα φαινόμενα κακοδιοίκησης που ίδιοι καταγγέλλουν θα σταματήσουν να υφίστανται και να πλήττουν τα συμφέροντα των δημοτών.

Δυστυχώς στην Ορεστιάδα ούτε αυτός ο θεσμός λειτούργησε. Στη διαδικασία που έλαβε χώρα συμμετείχαν επτά υποψήφιοι που διεκδικούσαν την συγκεκριμένη θέση, παρόλα αυτά με ευθύνη της πλειοψηφούσας παράταξης δεν υπήρξε η απαραίτητη συναίνεση στο Δημοτικό Συμβούλιο και κανείς δεν εκλέχτηκε με την πλειοψηφία των 2/3 που απαιτεί ο νόμος. Ο δημότης και οι επιχειρήσεις έμειναν απροστάτευτες απέναντι στην αυταρχική διοίκηση του κ. Μουζά. Βασική μας επιδίωξη θα είναι ο δημότης και η επιχείρηση να χουν δίπλα τους έναν πολύτιμο συμπαραστάτη, ανεξάρτητο από την δημοτική αρχή, αμερόληπτο και ικανό να φέρει εις πέρας οποιαδήποτε καταγγελία που αφορά κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών προσώπων του και των επιχειρήσεών του.