Η επιλεξιμότητα των βοσκοτόπων μείζον πρόβλημα για την κτηνοτροφία στη χώρα μας – Οι Δήμοι να αρνηθούν τη διανομή τους

4b9f9da50cf2f358abdcd4a4321104f9_lΤα δύο τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε μείζον θέμα για την κτηνοτροφία στη χώρα μας η επιλεξιμότητα των βοσκοτόπων, θέμα που κινδυνεύει να τινάξει στον αέρα την καταβολή προς τους κτηνοτρόφους της εξισωτικής αποζημίωσης και της ενιαίας ενίσχυσης, αλλά και να επηρεάσει την υλοποίηση και άλλων προγραμμάτων, όπως αυτό της βιολογικής κτηνοτροφίας, της διατήρησης αυτοχθόνων φυλών κ.α.

Το έτος 2012, όταν ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο προσδιορισμός των διαθέσιμων βοσκοτόπων της Ελλάδας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, επιδεικνύοντας μεγάλη επιπολαιότητα αλλά και αδιαφορία για τις επιπτώσεις που αυτό θα είχε στους κτηνοτρόφους, αφαίρεσε από τους διαθέσιμους βοσκότοπους πολύ μεγάλο αριθμό στρεμμάτων, που αφορούσαν κυρίως δασώδεις εκτάσεις μη ξυλευόμενες, οι οποίες ανέκαθεν χρησιμοποιούνταν από τους κτηνοτρόφους της χώρας μας ως βοσκότοποι.

Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα στους κτηνοτρόφους, διότι οι επιλέξιμοι βοσκότοποι της χώρας μειώθηκαν τόσο πολύ ώστε να μην επαρκούν για την είσπραξη του συνόλου της εξισωτικής αποζημίωσης και της ενιαίας ενίσχυσης από αυτούς.

Μετά από έντονες διαμαρτυρίες και πιέσεις το θέμα φαίνεται να έχει διευθετηθεί (μένει να το δούμε βέβαια) για το χρονικό διάστημα μετά την 1-1-2015, με την ψήφιση του νόμου 4264/2014. Παραμένουν όμως σε εκκρεμότητα τα έτη 2013 και 2014, για τα οποία οι επιλέξιμες βοσκήσιμες εκτάσεις δεν επαρκούν για να διανεμηθούν στους κτηνοτρόφους.

Και αντί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο και δημιούργησε το πρόβλημα, να προβεί στην ανάληψη όλων εκείνων των πρωτοβουλιών και ενεργειών που απαιτούνται σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο για την επίλυσή του, αποφασίζει να μεταθέσει αυτό στους Δήμους, αναθέτοντάς τους για πρώτη φορά τη διανομή των βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους, αρμοδιότητα που έως σήμερα είχε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη σημαντική όμως διαφορά ότι πλέον οι επιλέξιμοι βοσκότοποι, με ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Υπουργείου, είναι δραστικά μειωμένοι.

Η κατανομή των βοσκήσιμων εκτάσεων αποτέλεσε θέμα στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ορεστιάδας της 19ης Σεπτεμβρίου.

Άποψη της παράταξής μας, η οποία εκτέθηκε και στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου είναι ότι οι Δήμοι οφείλουν να αρνηθούν το βάρος αυτό που τους μετάθεσε η κυβέρνηση, να αρνηθούν δηλαδή να συμβάλλουν με τη διανομή των μειωμένων βοσκοτόπων στη μείωση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων της περιφέρειάς τους.

Ταυτόχρονα δε οφείλουν σε συνεργασία και με τις Περιφέρειες, μέσω των περιφερειακών και των κεντρικών τους ενώσεων, να πιέσουν την κυβέρνηση για την οριστική επίλυση του προβλήματος, την αδιαπραγμάτευτη δηλαδή εξασφάλιση της πληρωμής όλων των κτηνοτρόφων στο ακέραιο.