Η τοποθέτηση μας επί του προϋπολογισμού του Δήμου Ορεστιάδας έτους 2015

logo-10-686x1024Η κατάρτιση του προϋπολογισμού ενός Δήμου είναι από τις κορυφαίες αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου και από τις πιο σημαντικές αποστολές του. Στον προϋπολογισμό αποτυπώνονται οι βασικοί πυλώνες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η διοίκηση του Δήμου και οι κατευθύνσεις που θα ακολουθήσει προκειμένου να διαχειριστεί με σύνεση, σοβαρότητα και διαφάνεια τα οικονομικά του, να σταθεί δίπλα στους δημότες σε κοινωνικό επίπεδο, αλλά και ταυτόχρονα να οδηγήσει το Δήμο σε τροχιά ανάπτυξης.

Τίποτα από τα παραπάνω δεν περιλαμβάνεται δυστυχώς στον προϋπολογισμό του Δήμου Ορεστιάδας έτους 2015, τον οποίο καλούμαστε να αξιολογήσουμε.

Πρόκειται για έναν προϋπολογισμό κενό περιεχομένου, με την έννοια ότι περιέχει τα έξοδα μισθοδοσίας και τις λειτουργικές δαπάνες του Δήμου, μοιρασμένα σε αμέτρητους κωδικούς και πολλές σελίδες, για δε το κομμάτι των επενδύσεων, των έργων δηλαδή που πρόκειται να υλοποιήσει ο Δήμος κατά τη διάρκεια της χρονιάς για να θέσει τις βάσεις για μια αναπτυξιακή πορεία, η πρόταση δηλαδή της Διοίκησης για την κατεύθυνση που πρόκειται να δώσει στο Δήμο στην πορεία του προς το μέλλον, περιλαμβάνεται σε δυο σελίδες όλες κι όλες.

Οι δυο αυτές σελίδες αφορούν το πενιχρό ποσό του 1.882.280,27 ευρώ, εκ των οποίων ποσό 783.480,27 ευρώ αφορά έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ, που έχουν ενταχθεί κατά τις προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους και είναι ο δρόμος Ορεστιάδας – οικισμού Πύργου, ο δρόμος Πύργου – Λαγού κι ένα μικρό πρόγραμμα προώθησης του τοπικού εμπορίου, ύψους 50.000 ευρώ.

Το υπόλοιπο ποσό αφορά έργα συντήρησης και υποδομών Ν. Βύσσας, Κυπρίνου, Ορεστιάδας και Τριγώνου, τα οποία αναφέρονται γενικά και αόριστα, χωρίς να εξειδικεύονται και χωρίς να μπορούμε επομένως να τα αξιολογήσουμε

Τι να αξιολογήσουμε λοιπόν και τι να ψηφίσουμε; Το συνολικό ποσό των 88.146 ευρώ για έργα συντήρησης και υποδομών Ν. Βύσσας, το συνολικό ποσό των 59.118 ευρώ για έργα συντήρησης και υποδομών Κυπρίνου, το συνολικό ποσό των 626.851 ευρώ, για έργα συντήρησης και υποδομών Ορεστιάδας και το συνολικό ποσό των 142.885 ευρώ για έργα συντήρησης και υποδομών Τριγώνου, ενώ δεν γνωρίζουμε ποια έργα αφορούν κι ενώ γνωρίζουμε ότι οι ανάγκες τόσο της Ορεστιάδας όσο και της περιφέρειας του Δήμου για έργα στο ενδοδημοτικό δίκτυο, για έργα στην αγροτική οδοποιία, για παρεμβάσεις στα κοιμητήρια, για άλλες υποδομές, είναι πολλαπλάσιες;

Πού είναι η παρεμβάσεις στα σχολεία, στα δημοτικά γυμναστήρια, στα δημοτικά κτίρια, στους δημόσιους χώρους, με σύγχρονα φωτιστικά, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, όταν δαπανούμε ποσό πάνω από 1.000.000 ευρώ για φωτισμό και θέρμανση;

Πού είναι οι παρεμβάσεις στις παιδικές χαρές, όταν μάλιστα γνωρίζουμε ότι πρέπει να τις ανακατασκευάσουμε προκειμένου να πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές για να αδειοδοτηθούν έως τα τέλη του 2014, διαφορετικά θα πρέπει να τις κλείσουμε;

Πού είναι κάποια πρόβλεψη για παρεμβάσεις στο σφαγείο, το οποίο λειτουργεί κάτω από άθλιες συνθήκες και το οποίο είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στην περιοχή μας;

Πού είναι ένας σταθμός επεξεργασίας λυμάτων, που μπορεί να λύσει το πρόβλημα της αποχέτευσης των κατοίκων της περιφέρειας του Δήμου μας;

Πού είναι η δαπάνη για διαφήμιση – προώθηση του Δήμου μας τουριστικά, έτσι ώστε να ωφεληθούν και οι τοπικές επιχειρήσεις, π.χ. καινούριο site, παρουσία στις τρεις πύλες εισόδου, έκδοση ενημερωτικού υλικού, εκδηλώσεις και επαφές διασυνοριακές, συμμετοχή σε εκθέσεις, κάποιες αναπλάσεις σε επισκέψιμους χώρους με τουριστικό ενδιαφέρον;

Πού είναι η δαπάνη για ανακύκλωση και τη μείωση έτσι του όγκου των απορριμμάτων;

Πού είναι η δαπάνη για ανάπλαση δημοσίων χώρων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται προσπελασιμότητα σε ΑΜΕΑ και ηλικιωμένους;

Πού είναι κάποιος προγραμματισμός για παρεμβάσεις στον Άρδα, στον ορεινό όγκο Πενταλόφου – Κομάρων – Πετρωτών;

Πού είναι κάποια πρόβλεψη για τα ευρήματα στην περιοχή της Ζώνης;

Και τέλος πού είναι η εισηγητική έκθεση, η οποία θα αναδείκνυε την πολιτική κατεύθυνση του προϋπολογισμού και επομένως την πολιτική κατεύθυνση της Διοίκησης του Δήμου;

Καταλήγοντας και συνοψίζοντας πρόκειται για έναν προϋπολογισμό που δεν περιλαμβάνει τις επιλογές εκείνες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην άρση των αδιεξόδων του Δήμου, έναν προϋπολογισμό χωρίς φιλοσοφία, χωρίς προσανατολισμό, χωρίς αναπτυξιακή προοπτική, χωρίς όραμα, γι’ αυτό και τον καταψηφίζουμε.