ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

11998221_953942691360148_300528925_nΞεκινά την 11 Σεπτεμβρίου και στο Δήμο Ορεστιάδας, όπως και σε κάθε Δήμο της χώρας, η νέα σχολική χρονιά και οι σκέψεις και οι συζητήσεις όλων μας επικεντρώνονται στις μεγάλες ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό, στις ανεπαρκείς σχολικές υποδομές, στη δυσκολία των γονέων να αντιμετωπίσουν τη δαπάνη για την εκπαίδευση των παιδιών τους.

Οφείλουμε όμως να ασχοληθούμε ειδικά και με την κατάσταση που επικρατεί στο Δήμο μας σε σχέση με την ειδική εκπαίδευση, την εκπαίδευση δηλαδή μαθητών με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τι συμβαίνει στον τομέα αυτό; Οι κτιριακές υποδομές στο Δήμο Ορεστιάδας που αφορούν την ειδική εκπαίδευση καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών;

Δυστυχώς όχι, οι κτιριακές υποδομές τόσο για την πρωτοβάθμια ειδική εκπαίδευση, το Ειδικό Σχολείο δηλαδή, όσο και για τη δευτεροβάθμια, το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ), είναι ανεπαρκείς και το θέμα χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.

Το Ειδικό Σχολείο Ορεστιάδας στεγάζεται σε ένα παλαιό μικρό κτίριο, χωρίς επαρκή αερισμό, χωρίς χώρο εκδηλώσεων, με ακατάλληλες διδακτικές αίθουσες. Το ίδιο συμβαίνει και με το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο φιλοξενείται στο κτίριο του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ), που δεν έχει επαρκή χώρο και που οι νοσηλευτικές του υπηρεσίες δεν συνάδουν με τις διδακτικές του ΕΕΕΕΚ.

Επί πάρα πολλά χρόνια πραγματοποιούνται στο Δήμο μας συζητήσεις επί συζητήσεων, δημοτικά συμβούλια, νομαρχιακά συμβούλια, πρωτοβουλίες, επερωτήσεις στη Βουλή, αγωνιστικές διαδικασίες, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Η κατάσταση δεν είναι απλά στάσιμη, αλλά χειροτερεύει χρόνο με το χρόνο.

Οφείλουμε άμεσα λοιπόν να ανοίξουμε ξανά το θέμα αυτό.

Πρέπει όμως να πάψουμε να αναζητούμε ένα νέο τόπο, ένα νέο οικόπεδο, επί του οποίου θα χτίσουμε από την αρχή ένα νέο σχολείο.

Η ειδική επιστημονική προσέγγιση του θέματος πρέπει να μας οδηγήσει στη στέγαση του Ειδικού Σχολείου μαζί με ένα άλλο σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης μας και στη στέγαση του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μαζί με ένα άλλο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης μας. Θα μπορούσε αυτό να γίνει είτε σε υποδομές που ήδη υπάρχουν και μπορεί να επαρκούν, είτε σε νέες υποδομές, οι οποίες όμως θα πρέπει να κατασκευαστούν στις αυλές άλλων σχολείων.

Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να έρχονται σε επαφή και να κοινωνικοποιούνται με τους μαθητές χωρίς αυτές τις ιδιαιτερότητες, έτσι ώστε να νιώθουν ότι γίνονται αποδεκτοί στο σχολείο με τις δικές τους ειδικές δεξιότητες, αλλά και να νιώθουν ότι γίνονται αποδεκτοί και ενσωματώνονται στην ευρύτερη κοινότητα στην οποία ανήκουν.

Αντίστοιχα στους μαθητές χωρίς αναπηρία η συνύπαρξη αυτή θα γεννήσει το σεβασμό στη διαφορετικότητα αλλά και την απόκτηση της αντίληψης ότι η αναπηρία αποτελεί μέρος της ανθρώπινης ζωής.

Ας αποτελέσει λοιπόν η έναρξη της νέας αυτής σχολικής χρονιάς ένα έναυσμα για μια νέα αρχή στον αγώνα μας για την ικανοποίηση των αναγκών της ειδικής εκπαίδευσης στο Δήμο Ορεστιάδας.