Τοποθέτηση για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής του Δήμου Ορεστιάδας έτους 2015

Τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής του έτους 2015 συζητάμε σήμερα και δυστυχώς τίποτα διαφορετικό, τουλάχιστον προς το καλύτερο, δεν έχουμε να πούμε από αυτά που είπαμε ή θα λέγαμε στον απολογισμό πεπραγμένων έτους 2014, 2013 και ούτω καθεξής. Γιατί αυτό το ένα έτος που έχει προστεθεί στην ηλικία του Δήμου μας καθόλου δεν έχει βελτιώσει την εικόνα του ούτε την ουσιαστική του κατάσταση.

Και θα ξεκινήσω από την ανάγκη συμβολής της δημοτικής αρχής στην προσέλκυση επισκεπτών στο Δήμο μας, η οποία αποτελεί όρο εκ των ων ουκ άνευ για ένα Δήμο που θα έπρεπε να επιδιώκει την παύση της φθίνουσας κατεύθυνσής του και τη σταδιακή πορεία προς την ανάπτυξη. Κοινή διαπίστωση είναι το γεγονός ότι καμία εξέλιξη δεν έχει επιτευχθεί στον τομέα αυτό και κανένα έργο δεν έχει να παρουσιάσει η δημοτική αρχή. Ξεκινώντας από την έδρα του Δήμου μας, την Ορεστιάδα, μια σύγχρονη, όμορφη ρυμοτομικά πόλη, διαπιστώνουμε ότι δεν διαθέτει κανένα επισκέψιμο τουριστικά σημείο. Τι μπορεί να δει ο επισκέπτης στην πόλη της Ορεστιάδας; πού μπορεί να ξεναγηθεί; πού μπορεί να εντυπωσιαστεί; τι μπορεί να του κεντρίσει το ενδιαφέρον; τι μπορεί να τον ξαναφέρει εδώ;

Το μοναδικό επισκέψιμο σημείο της πόλης μας είναι βέβαια το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, του οποίου όμως η δημιουργία και η διατήρηση έως σήμερα αποτελούν καθαρά ιδιωτική πρωτοβουλία, εκτός ελαχίστων πρωτοβουλιών χρηματοδότησης. Το Μουσείο μας υφίσταται και λειτουργεί και έχει ανοιχτές τις πόρτες του στους επισκέπτες μόνο και μόνο γιατί υπάρχουν άνθρωποι, ιδιώτες, που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους σ’ αυτό, που το φροντίζουν, που το συντηρούν, που το εμπλουτίζουν, που φιλοξενούν τουρίστες και γενικά επισκέπτες, που τους ξεναγούν.

Προτεραιότητα της δημοτικής μας αρχής θα έπρεπε είναι η δημιουργία σημείων στην πόλη της Ορεστιάδας, τα οποία να προσελκύουν επισκέπτες και να δημιουργούν έτσι τουριστική κίνηση στην πόλη και οικονομική κίνηση στις τοπικές επιχειρήσεις.

Προτεραιότητα επίσης της δημοτικής αρχής θα έπρεπε να είναι η “υιοθέτηση” του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, η στελέχωσή του με επαγγελματίες του τουρισμού, με επαγγελματίες ξεναγούς, οι οποίοι θα πρέπει να μπορούν να παρέχουν ξενάγηση τόσο στην ελληνική γλώσσα όσο και στην αγγλική και οπωσδήποτε στη βουλγαρική και στην τουρκική. Οι δράσεις του μουσείου και η λειτουργία του θα πρέπει να συνδέονται με τα υπόλοιπα επισκέψιμα σημεία της πόλης και να δημιουργούν ένα συνολικό τουριστικό πακέτο. Η σημερινή λειτουργία του μουσείου, η οποία επαφίεται αποκλειστικά και μόνο στην εθελοντική προσφορά των μελών του συλλόγου, δεν είναι δυνατόν να οδηγήσει σε κανενός είδους τουριστική ανάπτυξη.

Προτεραιότητα περαιτέρω της δημοτικής αρχής θα έπρεπε να είναι η φροντίδα, η συντήρηση και η βελτίωση όλων των υποδομών που αφορούν τα επισκέψιμα τουριστικά σημεία της περιφέρειας του Δήμου Ορεστιάδας πλην της ίδιας της πόλης. Αντ’ αυτού διαπιστώνουμε ότι τίποτα δεν έχει γίνει από τη δημοτική αρχή στην κατεύθυνση αυτή. Πρωτοφανής είναι η εγκατάλειψη της αρχαιολογικής έκθεσης του Σπηλαίου, την οποία έχει κατακλύσει η υγρασία που φθείρει σιγά σιγά τα εκθέματα, η εγκατάλειψη των δρόμων πρόσβασης στο Σπήλαιο αλλά και στην ίδια την αρχαιολογική έκθεση, οι οποίοι είναι γεμάτοι από αμέτρητες λακκούβες και καθιζήσεις, πρωτοφανής είναι η εγκατάλειψη του μουσείου των Πετρωτών, το οποίο, όπως άλλωστε και η αρχαιολογική έκθεση Σπηλαίου δεν καθαρίζονται, παρά μόνο αν ο ίδιος ο Πρόεδρος “πάρει τη σκούπα”, απαράμιλλη είναι η αδιαφορία για το συνεδριακό κέντρο των Πετρωτών που το τρώει η υγρασία, για τα αρχαία λατομεία των Πετρωτών για τα οποία δεν υπάρχει δρόμος πρόσβασης, για τα αρχαιολογικά ευρήματα στη Ζώνη – Δοξιπάρα, για τα οποία δεν υπάρχει δρόμος πρόσβασης, ξεναγοί, φυλλάδια ενημερωτικά. Κανένα ενδιαφέρον δεν επιδεικνύεται για τις λαογραφικές εκθέσεις του Πενταλόφου, της Φτελιάς, του Ορμενίου, των Ριζίων.

Μια δημοτική αρχή που θα είχε ως στόχο την αύξηση της εισροής επισκεπτών θα έπρεπε να έχει ως πρώτο μέλημα και προτεραιότητα όλα τα παραπάνω και να εκμεταλλευτεί το μεγάλο τουριστικό πλεονέκτημα της πόλης μας, που δεν είναι άλλο από την άμεση γειτνίασή της με τα είκοσι εκατομμύρια Τούρκων της Ανατολικής Θράκης και Κωνσταντινούπολης και με τα τρία εκατομμύρια της νοτιοανατολικής Βουλγαρίας.

Η δημοτική αρχή λοιπόν θα έπρεπε να προβάλει το Δήμο μας στις γειτονικές χώρες. Τα παραπάνω ιστορικά σημεία αλλά και άλλα, τις φυσικές ομορφιές, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και όλες τις δράσεις και τις γιορτές, όλα αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου μας, αλλά και άλλα, θα έπρεπε να τα προβάλει και να τα προωθεί, στοχευμένα, μεθοδικά και οργανωμένα, όταν μάλιστα με τους κατοίκους των γειτονικών αυτών χωρών μας συνδέουν ιστορική συνύπαρξη, κοινές καταβολές, κοινές παραδόσεις, κοινά στοιχεία πολιτισμού, τα οποία θα διευκολύνουν κατά πολύ την προσπάθειά μας, διαφορετικά η σημερινή ευνοϊκή συγκυρία, η οποία συνδέεται με την κατάργηση της βίζας για τους Τούρκους ταξιδιώτες, η οποία επίκειται, θα μας προσπεράσει κι αυτή.

Πέρα όμως από την ως άνω αδυναμία της δημοτικής αρχής να βάλει το Δήμο μας σε μια διαδικασία προσέλκυσης επισκεπτών και επομένως τόνωσης της οικονομικής κίνησης στην αγορά, η οποία φθίνει και μαραζώνει καθημερινά, η δημοτική αρχή απέτυχε να διαχειριστεί και την καθημερινότητα των δημοτών.

Οι κάτοικοι της περιφέρειας του Δήμου αντιμετωπίζουν δυστυχώς τις ίδιες καθημερινές δυσλειτουργίες, τις οποίες η παρούσα δημοτική αρχή δεσμεύτηκε να βελτιώσει. Δύο χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας οι κάτοικοι της περιφέρειας στερούνται ακόμα της πρέπουσας καθαριότητας, της πρέπουσας συντήρησης και κοπής του πράσινου και του σωστού φωτισμού. Είναι στοιχεία που μπορεί κάποιος να τα θεωρεί μικρά και ασήμαντα, αλλά αποτελούν τα πρωταρχικά αιτήματα των κατοίκων των χωριών, αυτά που αποτελούν τη βάση για να μπορεί κάποιος, εφόσον τα έχει, να σκεφτεί και να προχωρήσει και λίγο παραπάνω και είναι αυτά που δυστυχώς ακόμα και σήμερα παραμένουν ανικανοποίητα.

Σημαντικά θέματα όπως οι παιδικές χαρές δύο χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας παραμένουν στάσιμα και άλυτα. Επαναλαμβάνετε συνεχώς ότι παραλάβατε 94 παιδικές χαρές στο Δήμο Ορεστιάδας και μόλις χθες αναφέρατε ότι δύο χρόνια μετά το μόνο που έχετε κάνει είναι η καταγραφή και μόνο των παιδικών χαρών στις 3 από τις 4 δημοτικές ενότητες. Γεγονός που σημαίνει προφανώς ότι θα χρειαστείτε ακόμη έναν χρόνο αναλογικά για να καταγράψετε τις παιδικές χαρές και στην τελευταία δημοτική ενότητα και ίσως τότε, ίδωμεν, να ξεκινήσετε την κατασκευή τους. Και έως σήμερα και μέχρι τότε όλες οι παιδικές χαρές του Δήμου μας παραμένουν παράνομες και ίσως και επικίνδυνες και για το λόγο αυτό αποτρέπετε με οποιονδήποτε τρόπο μπορείτε τους δημότες από το να τις χρησιμοποιούν, πολλές φορές μάλιστα αναθέτοντας την ευθύνη στους άμοιρους Προέδρους των χωριών.

Και βέβαια το πιο σημαντικό όλων, το οδικό δίκτυο, το οδικό δίκτυο το οποίο παραμένει στην ίδια άθλια κατάσταση που το παραλάβατε, με τη διαφορά βέβαια της επιπλέον φθοράς και των δυο χρόνων της δικής σας διαχείρισης. Το οδικό δίκτυο της πόλης, των συνοικιών της, των τοπικών κοινοτήτων, τα τμήματα του οδικού δικτύου που συνδέουν μεταξύ τους τις τοπικές κοινότητες, το δίκτυο των αγροτικών δρόμων, όλα έχουν αφεθεί στην τύχη τους. Κανένας δρόμος δεν έγινε κατά τη διάρκεια της έως σήμερα θητείας σας, εκτός ίσως από το δρόμο Πύργου – Λαγού, τον οποίο διαχειριστήκατε κατά την κατασκευή του και στον οποίο κάνατε τόσα λάθη στη διαχείριση της σχέσης σας με τον εργολάβο, που μας οδήγησαν στο σημείο που είμαστε σήμερα, σε ένα δρόμο με άπειρα προβλήματα, ελαττώματα, κακοτεχνίες, άλλες φανερές αλλά και άλλες κρυφές, οι οποίες είμαι σίγουρη ότι θα μας απασχολήσουν στο μέλλον.

Αυτό που κάνετε είναι μια απλή διοικητική διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, τα αυτονόητα δηλαδή, την οποία παρουσιάζετε επικοινωνιακά, με επιτυχία ομολογουμένως, ως ιδιαίτερη επιτυχία της δημοτικής σας αρχής. Η ουσία των πραγμάτων όμως είναι άλλη, η πραγματικότητα δυστυχώς είναι άλλη και την πραγματικότητα την ζουν οι δημότες αυτού του Δήμου και η πραγματικότητα είναι η απουσία της δημοτικής σας αρχής, σε όλη τη διάρκεια των δύο ετών από την ανάληψη των καθηκόντων σας, από τα μικρά και από τα μεγάλα προβλήματα των κατοίκων αυτού του Δήμου, αλλά και από την προσπάθειά τους για έξοδο από την κατάσταση οικονομικού μαρασμού που βιώνουν.