Συνέντευξη στο Sferikos.gr με τους Σάκη Σταυρίδη και Παναγιώτη Τσοχλιά.

Στόχος μας είναι να συγκεντρώσουμε γύρω μας ανθρώπους που θα ταράξουν τα νερά, θα ταράξουν τη σιωπή.
Μείζονος σημασίας πρόταση η ανάπτυξη των οικισμών και η απονομή αρμοδιοτήτων στα Τοπικά Συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων
Στόχος μας η ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας. Στήριξη των γεωργών και των κτηνοτρόφων και ώθηση σε νέες δυναμικές καλλιέργειες.
Παροχή τεχνογνωσίας από ειδικούς επιστήμονες.
Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με στοχευμένες παρεμβάσεις.
Επιδίωξή μας η κατάργηση της θεώρησης εισόδου (Visa) για τους Τούρκους πολίτες και η τουριστική προβολή του Δήμου Ορεστιάδας.
Ανάπτυξη πνεύματος και δράσεων συνεργασίας με τα όμορα κράτη.