Με Τους Δασκάλους Και Νηπιαγωγούς Συναντήθηκε Η Μαρία

Με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας συναντήθηκε η επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης “Δήμος Ορεστιάδας | Τόπος Να Ζω”, Μαρία Γκουγκουσκίδου.
Τα μέλη του Συλλόγου και ιδιαίτερα ο Πρόεδρος κ. Νίκος Νικολαίδης αναφέρθηκαν στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο Δήμο Ορεστιάδας.

Πιο συγκεκριμένα επεσήμανε:
Την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις στα κτίρια και τις υποδομές των σχολείων του Δήμου. Η κατάσταση των σχολείων δεν είναι καλή και οι απαραίτητες συντηρήσεις πρέπει σύντομα να πραγματοποιηθούν. Οι εκπαιδευτικοί τόνισαν ότι είναι απόλυτα αντίθετοι με την προωθούμενη από τον Δήμο λύση του προβλήματος των επιδιορθώσεων. Ο Δήμος προκρίνει μια συνολική λύση για όλες τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για το σύνολο των σχολικών μονάδων από έναν εργολάβο. Αυτή η λύση ανεβάζει το κόστος του έργου, επιφέρει καθυστερήσεις και δεν περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων παρεμβάσεων, καθότι αυτός που σχεδιάζει τις παρεμβάσεις, δηλαδή ο Δήμος, είναι μακριά από τα σχολεία.

Την ανάγκη για αύξηση της χρηματοδότησης για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα σχολεία και να ανταποκριθούν σε βασικές υποχρεώσεις, όπως θέρμανση, φωτισμός, επικοινωνίες, αναλώσιμα υλικά, στοιχειώδες εκπαιδευτικό υλικό κ.α.

Το διαχρονικό αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας, οι πρόσοδοι των αγροτεμαχίων που ανήκαν στις σχολικές μονάδες έως την ψήφιση του “Καλλικράτη” να χρηματοδοτούν κατ’ αποκλειστικότητα ανάγκες των σχολείων.

Την ελλιπή καθαριότητα στους χώρους των σχολείων που οφείλεται στην προβληματική εργασιακή σχέση των σχολικών καθαριστριών με την αναθέτουσα αρχή.

Την απουσία συνεργασίας με τη Δημοτική Αρχή για θέματα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ιδιαίτερα την άρνηση παροχής στοιχειωδών υπηρεσιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου προς τα σχολεία. 

Την ανάγκη ίδρυσης Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με έδρα την Ορεστιάδα.

Η υποψήφια Δήμαρχος αναγνώρισε τις μεγάλες ανάγκες και ελλείψεις των σχολείων. Τους επισήμανε τη θέση της ότι, παρά τις οικονομικές δυσκολίες, τα σχολεία τουλάχιστον πρέπει να λειτουργούν υποδειγματικά. Δεν χρειάζεται η πρώτη επαφή των παιδιών μας με την οργανωμένη κοινωνία να είναι τραυματική. Συμφώνησαν ότι θα είναι σε μια ουσιαστική επικοινωνία για την προώθηση και τελικά τη λύση των προβλημάτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου. Εξάλλου όπως τόνισε η κ. Γκουγκουσκίδου κλείνοντας: “Τα προβλήματα των σχολείων και της εκπαίδευσης είναι πρώτιστα προβλήματα της κοινωνίας”.