ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Η Κ. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ

Για την εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, η κ. Γκουγκουσκίδου δήλωσε ότι η ίδια και η Παράταξή της “ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ” αποδέχονται την πρόταση της Δημοτικής Διοίκησης για τη θέση του προέδρου. Εμπιστεύονται και στηρίζουν τον κ. Μαρασλή που υποδείχθηκε απ’ τον Δήμαρχο κ. Μαυρίδη.
Η επικεφαλής της Παράταξης τόνισε χαρακτηριστικά:

Κυρίες και κύριοι
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου συμβολίζει περισσότερο απ’ τον καθένα την ενότητα και τη συμφωνία των Παρατάξεων, πάνω στη βασική αρχή ότι υπάρχουμε και λειτουργούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο “χάριν του Δήμου και των Δημοτών”.

Ο Πρόεδρος με την πρακτική του εγγυάται την ανεξάρτητη, τη δημοκρατική λειτουργία του, μειώνει τις εντάσεις μεταξύ των Παρατάξεων, ιδίως για άσκοπα διαδικαστικά θέματα, υπερασπίζεται το κύρος του Δημοτικού Συμβουλίου και προπάντων κατά τις συνεδριάσεις “ξεχνάει” την παραταξιακή του προέλευση και συμπεριφέρεται πραγματικά ως Πρόεδρος όλων των Παρατάξεων και όλων των μελών του οργάνου. Κρατάει ίσες αποστάσεις, που λέει ο λαός μας. Για να λειτουργήσει ανεξάρτητα και “υπέρ παραταξιακά” χρειάζεται κι αυτός την εμπιστοσύνη όλων μας.

Εμείς λοιπόν δηλώνουμε κατ’ αρχάς ότι εμπιστευόμαστε τον κ. Μαρασλή που είναι πρόταση της Δημοτικής Διοίκησης και θα τον στηρίξουμε.
Η θετική μας στάση είναι και προτροπή προς αυτόν να είναι δίκαιος, να είμαστε και να αισθανόμαστε όλοι ισότιμοι στις συνεδριάσεις.

Δεν αγνοούμε φυσικά ότι είναι εκλεγμένος με συγκεκριμένη Παράταξη. Θεωρούμε όμως ότι καλύτερα θα υπηρετήσει τον Δήμο, την Ιστορία του, αλλά στο τέλος και την ίδια την Παράταξή του αν είναι Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι εκπρόσωπος της Παράταξής του.
Κατά τη διαδικασία των Δημαιρεσιών απ’ την Παράταξη “ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ” εκλέχθηκαν:
ο κ. Γεώργιος Καλφόπουλος, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,
η κα Μαρία Μανάβη, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και
ο κ. Ευάγγελος Ντινούδης, μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

να λειτουργήσει ανεξάρτητα και “υπέρ παραταξιακά” χρειάζεται κι αυτός την εμπιστοσύνη όλων μας.
Εμείς λοιπόν δηλώνουμε κατ’ αρχάς ότι εμπιστευόμαστε τον κ. Μαρασλή που είναι πρόταση της Δημοτικής Διοίκησης και θα τον στηρίξουμε.
Η θετική μας στάση είναι και προτροπή προς αυτόν να είναι δίκαιος, να είμαστε και να αισθανόμαστε όλοι ισότιμοι στις συνεδριάσεις.
Δεν αγνοούμε φυσικά ότι είναι εκλεγμένος με συγκεκριμένη Παράταξη. Θεωρούμε όμως ότι καλύτερα θα υπηρετήσει τον Δήμο, την Ιστορία του, αλλά στο τέλος και την ίδια την Παράταξή του αν είναι Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι εκπρόσωπος της Παράταξής του.

Κατά τη διαδικασία των Δημαιρεσιών απ’ την Παράταξη “ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ” εκλέχθηκαν:
ο κ. Γεώργιος Καλφόπουλος, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,
η κα Μαρία Μανάβη, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και
ο κ. Ευάγγελος Ντινούδης, μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σε όλους ευχόμαστε Καλή Δύναμη και Καλή Επιτυχία.

Ορεστιάδα 9 Σεπτεμβρίου 2019
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ