Χαιρετισμός της κας Γκουγκουσκίδου στην κοπή πίτας του Ερυθρού Σταυρού

Χαιρετισμό απήυθηνε η κα Γκουγκουσκίδου στην ετήσια εκδήλωση του Ερυθρού Σταυρού.

Παρακαλουθήστε παρακάτω τον χαιρετισμό της κας Γκουγκουσκίδου.