ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Ενόψει της επίσκεψης στον Έβρο του Υφυπουργού Παιδείας Άγγελου Συρίγου, στο επίκεντρο των επαφών του οποίου θα είναι, εκτός των άλλων, και το μέλλον των Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ορεστιάδα, τονίζουμε για άλλη μία φορά με το παρόν δελτίο τύπου τη μεγάλη προσφορά της Πανεπιστημιακής Σχολής της πόλης μας στην εξύψωση του πνευματικού και πολιτισμικού επιπέδου της τοπικής κοινωνίας και τη σημαντική συμβολή της στην τοπική οικονομική ανάπτυξη.

Εκφράζουμε την ανησυχία μας για τη βιωσιμότητα των δύο Τμημάτων της Πανεπιστημιακής μας Σχολής, για τη διασφάλιση της οποίας απαιτούνται τα εξής:

  • Ίδρυση Νέου Τμήματος στην Πανεπιστημιακή μας Σχολή, το γνωστικό αντικείμενο του οποίου πρέπει να είναι συναφές με τις επιστήμες που καλλιεργεί και προάγει ήδη η Σχολή, ήτοι τις επιστήμες της Γεωπονίας και της Δασολογίας, έτσι ώστε να ενταχθεί στους κόλπους της. Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Ποτών, το οποίο διεκδικεί και το ίδιο το Πανεπιστήμιο, είναι η καταλληλότερη επιλογή, καθόσον καταρχάς το Πανεπιστήμιο γνωρίζει καλύτερα για τον εαυτό του και περαιτέρω διότι το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Ποτών μπορεί να βασίσει τη λειτουργία του στις ήδη υπάρχουσες υποδομές της Σχολής της πόλης μας, στο ακαδημαϊκό της προσωπικό και στην τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί στη διάρκεια των 22 χρόνων λειτουργίας της. Οποιοδήποτε άλλο Τμήμα, μη συναφές με τις επιστήμες της Γεωπονίας και της Δασολογίας, θα ενταχθεί αναγκαστικά στους κόλπους άλλης Σχολής που θα έχει συναφές ακαδημαϊκό αντικείμενο και όχι στη Σχολή της πόλης μας και θα ξεκινήσει μια πορεία από μηδενική βάση, γεγονός που θα είναι επιβαρυντικό για τη βιωσιμότητά του.
  • Δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών στην πόλη μας, για τις ανάγκες των φοιτητών της Πανεπιστημιακής μας Σχολής, με ταυτόχρονη διεύρυνση από την Πολιτεία των κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων για τη δωρεάν στέγαση και σίτιση των φοιτητών που φοιτούν στην πόλης μας, καθώς και σε άλλα Περιφερειακά Πανεπιστήμια.
  • Να μην εφαρμοστεί από το φετινό ακαδημαϊκό έτος η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, αλλά να προηγηθεί η ολοκλήρωση του νέου Ακαδημαϊκού Χάρτη της χώρας μας, μέσω της πιστοποίησης τόσο των «παλαιών» Πανεπιστημίων όσο και των ΤΕΙ που μετατράπηκαν σε Πανεπιστήμια, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Άλλωστε η συγκεκριμένη χρονική συγκυρία με την υγειονομική κρίση να κυριαρχεί σε όλα τα επίπεδα, γεγονός που συνεπάγεται την ελλιπή προετοιμασία των μαθητών για τις πανελλαδικές εξετάσεις, είναι πιθανόν να οδηγήσει στο κλείσιμο Τμημάτων που αξίζει να συνεχίσουν να λειτουργούν.
  • Ο Δήμος Ορεστιάδας να καλλιεργήσει επιτέλους διαύλους διαρκούς, στέρεας και ουσιαστικής επικοινωνίας και συνεργασίας με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, να εργασθεί εντατικά στην κατεύθυνση της δημιουργίας στην πόλη μας ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για τους φοιτητές και τους καθηγητές, με τη θέσπιση ιδιαίτερων εκπτώσεων στο αντίτιμο των παρεχόμενων από τον Δήμο υπηρεσιών καθώς και με τη θεσμοθέτηση και νέων παροχών προς τους φοιτητές, όπως μπορεί να αποτελέσει ένα επίδομα στέγασης χορηγούμενο από τον Δήμο.
  • Ο Δήμος Ορεστιάδας να συνεργαστεί με την Πανεπιστημιακή μας Σχολή για την κατάρτιση και χρηματοδότηση ενός επικοινωνιακού σχεδιασμού που θα κάνει ευρέως γνωστά τα προτερήματα της Σχολής, το ακαδημαϊκό της έργο, τις προοπτικές που παρέχει και τα εφόδια με τα οποία εξοπλίζει τους αποφοίτους της.

Ορεστιάδα 9 Απριλίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ

Μαρία Γκουγκουσκίδου