Χαιρετισμός στον Χορό του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαγήνης “Το Λεοντάριον”.(Βίντεο)

Χαιρετισμός στο χορό του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαγήνης το «Λεοντάριον».