Κάνε Μια Πρόταση

Για τον συνδυασμό μας προτεραιότητα έχουν οι συνδημότες μας.
Η άποψή σας θα μας βοηθήσει να εντοπίσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε, ώστε να μπορέσουμε με τη σειρά μας να εργασθούμε για την επίλυσή τους.
Μπορείτε πλέον να έχετε ουσιαστική συμβολή στην ανάδειξη και την επίλυση των προβλημάτων του Δήμου Ορεστιάδας μέσω της παρακάτω φόρμας

Επίλεξε Δημοτική Ενότητα