Τοπικό Αναπτυξιακό Σχέδιο (ΤΑΣ) Για Τον Δήμο Ορεστιάδας

Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Για Το Ξαναζωντάνεμα Της Αγοράς. Εμπόριο-Άλλες Υπηρεσίες-Μεταποίηση

Πρωτογενής Τομέας. Γεωργία-Κτηνοτροφία

 Για Την Πολιτιστική Άνοιξη Της Ορεστιάδας Μια Ολοκληρωμένη Πολιτιστική Στρατηγική Ως Αναγκαία Συνθήκη Για Τη Φυγή Στο Μέλλον Γεωργία-Κτηνοτροφία

 Η Πρόσκληση Της Διασυνοριακότητας Και Κορυφαίες Διεθνής Διασυνοριακές Δράσεις Γεωργία-Κτηνοτροφία

 Η Τουριστική Στρατηγική Του Δήμου Ορεστιάδας