Πρωτογενής Τομέας. Γεωργία-Κτηνοτροφία.

Σε προηγούμενες δεκαετίες ολόκληρες γενιές νέων κυρίως από Αγροτικές Περιοχές, μεγάλωσαν με το «μάθε παιδί μου γράμματα», με τη λογική δηλαδή να γίνει κάποιος επιστήμονας, να φύγει απ το χωριό, απ το χωράφι, απ το στάβλο για να δει μια άσπρη μέρα.

Η προτροπή αυτή έπιανε τόπο, είχε πραγματική αξία. Χιλιάδες νέοι από φτωχές αγροτικές οικογένειες, σπούδασαν και κέρδισαν τη ζωή.  Εξάλλου η τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν στην Ελλάδα το σημαντικότερο εργαλείο που διευκόλυνε την κοινωνική κινητικότητα. Μετά την Οικονομική Κρίση, τα πράγματα άλλαξαν. Οι ροές αντιστράφηκαν, και αυτό ισχύει για δύο κυρίως λόγους.

Πρώτον: Τα πτυχία δεν εξασφαλίζουν επαγγελματική αποκατάσταση. Οι πτυχιούχοι νέοι μας, αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας φεύγουν στο εξωτερικό.

Δεύτερον: Η αγορά και όχι μόνο η ελληνική, διψάει για ελληνικά γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Δυο νούμερα θα επικαλεσθώ: εξάγουμε αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα 4 δις Ευρώ και εισάγουμε αντίστοιχα προϊόντα αξίας 6,5 δις Ευρώ, κυρίως κρέατα και γαλακτοκομικά.

Υπάρχουν λοιπόν αντικειμενικοί λόγοι οι νέοι ν΄ασχοληθούν με επιτυχία στον πρωτογενή τομέα. Η Δημοτική Παράταξη «Δήμος Ορεστιάδα- Τόπος Να Ζω» στηρίζει αυτήν την προοπτική.Τη στηρίζει με πράξεις. Επειδή δεν υπάρχει δυστυχώς Εθνική Αγροτική Πολιτική, συμπληρώνουμε το κενό. Ιδρύουμε Διεύθυνση Γεωργικής και Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης για να καλυφθούν οι ανάγκες των αγροτών και κτηνοτρόφων μας. Προφανώς θα ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες και διαφορετικές συνθήκες του Βορείου Έβρου.  Η Διεύθυνση αυτή θα δημιουργηθεί σύντομα στα πλαίσια της λειτουργίας της Αναπτυξιακής Εταιρίας. Δεν θα αφήσουμε αβοήθητους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας.

 Η σημασία του πρωτογενούς τομέα – γεωργίας, κτηνοτροφίας – συνεχώς μειώνεται στο ΑΕΠ της χώρας. Εμείς όμως στον Δήμο Ορεστιάδας έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα στον πρωτογενή τομέα, αυτά είναι: α) η ποιότητα και η μορφολογία του εδάφους, β) τα νερά, γ) το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Γι’ αυτό θα στηρίξουμε την οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση σ’ αυτόν.  Εξάλλου χωρίς τον πρωτογενή τομέα, τη γεωργία και την κτηνοτροφία, δεν μπορούμε να μιλάμε για την ανασυγκρότηση της υπαίθρου και τη σωτηρία των χωριών μας.

Βασικό χαρακτηριστικό της δημοτικής μας παράταξης είναι η στήριξη των αγροτών-κτηνοτρόφων. Δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε, αλλά στην ανάγκη και να συγκρουστούμε, με τοπικές, περιφερειακές, κεντρικές αρχές, προκειμένου να προωθήσουμε τα συμφέροντα των αγροτών – κτηνοτρόφων και να διαμορφωθεί ένα θεσμικό πλαίσιο που θα ευνοεί τη βιωσιμότητα των γεωργικών- κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

Α. Η νέα αγροτική εκμετάλλευση για να είναι βιώσιμη θα πρέπει:

Η παραδοσιακή αγροτική παραγωγή δεν μπορεί να παράξει πλούτο. Αντίθετα παράγει ζημίες και χρέη.

Η σύγχρονη αγροτική εκμετάλλευση θα πρέπει :

• Να ενσωματώσει τις ΤΠΕ – τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στις διαδικασίες σποράς – παραγωγής – συντήρησης και διάθεσης των προϊόντων.

• Να λάβει επιχειρηματική οργάνωση. Ο αγρότης πρέπει να μετράει τις δαπάνες και να τις συγκρίνει με τα έσοδα. Οι καθετοποιημένες εκμεταλλεύσεις, παραγωγή, τυποποίηση, πιστοποίηση, εμπορία είναι το ζητούμενο και η λύση ταυτόχρονα.

• Να συνδέσει την παραγωγή με τον δευτερογενή τομέα. Τα παραγόμενα προϊόντα να δέχονται επεξεργασία, να γίνονται τρόφιμα, ζωοτροφές, πρώτες ύλες, τελικά προϊόντα.

• Να συνδεθεί με τον τριτογενή τομέα. Να προμηθεύει ξενοδοχειακές μονάδες, καταλύματα, αγροτουριστικές μονάδες, supermarket. Παράλληλα θα αναπτυχθούν εκθεσιακές, τραπεζικές, εμπορικές, μηχανολογικές δραστηριότητες. 

Β. Χρειάζονται γενναίες παρεμβάσεις, νέες υποδομές και συντήρηση των υφισταμένων. Πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν.

• Να λυθεί οριστικά και αποτελεσματικά το πρόβλημα της αντιπλημμυρικής προστασίας. Να καθοριστούν επιτέλους με σαφήνεια οι αρμοδιότητες των αρμόδιων φορέων.

• Να ολοκληρωθούν οι αναδασμοί και να προωθηθούν νέες προτάσεις ένταξης αγροκτημάτων

• Να γίνει υπογειοποίηση του αρδευτικού δικτύου και ότι χρειάζεται για την άρδευση του κάμπου.

• Να υπάρξει μείωση του κόστους νερού άρδευσης. Τοποθέτηση inverter στους κινητήρες των αντλιοστασίων για εξοικονόμηση ενέργειας, και γενικά αυτοματοποίηση λειτουργίας αντλιοστασίων

• Να διορθωθεί επιτέλους  το επαρχιακό και αγροτικό οδικό δίκτυο.

• Να μειωθεί στον κατώτατο συντελεστή ο ΦΠΑ των εφοδίων για να μειωθεί το κόστος παραγωγής.

• Να καταργηθεί ο φόρος επιτηδεύματος για όλους τους αγρότες, ανεξάρτητα αν συμμετέχουν ή όχι σε συνεταιρισμούς.

• Να μειωθεί  ο φορολογικός συντελεστής.

• Να αυξηθεί το αφορολόγητο εισόδημα.

• Να εξαιρεθεί απ’ τον προσδιορισμό κέρδους το σύνολο των αγροτικών επιδοτήσεων.

• Να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές που πνίγουν τους αγροκτηνοτρόφους μας. Να μειωθεί το ποσοστό με το οποίο υπολογίζεται ο ΕΦΚΑ.

• Η υποστήριξη της πιστοποίησης ως ΠΟΠ επιλεγμένων τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων. Αυτή η ενέργεια θα πραγματοποιηθεί με την εκπόνηση και υποβολή προς πιστοποίηση από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ του σχετικού φακέλου για επιλεγμένα τοπικά προϊόντα.

• Η δημιουργία ενός τοπικού καλαθιού επιλεγμένων τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων και υποστήριξη της προώθησής τους μέσα από συμμετοχή σε ελληνικές και διεθνείς εκθέσεις.

• Αξιοποίηση δημοτικών εκτάσεων σε συνέργεια με το νέο θεσμό των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων ΚΟΙΝΣΕΠ για την παραγωγή, παρασκευή και εμπορία των τοπικών προϊόντων του δήμου μας.

• Ενίσχυση του ζωικού κεφαλαίου και των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

• Δημιουργία κτηνοτροφικού πάρκου. Κάποτε ο κτηνοτρόφος για να επιβιώσει αρκούσε να αντέχει στη σκληρή δουλειά. Σήμερα πρέπει να είναι και τσομπάνης και ζωοτέχνης και λογιστής και επιχειρηματίας ταυτόχρονα. Οφείλουμε λοιπόν να ενώσουμε δυνάμεις. Προτείνουμε την δημιουργία Κτηνοτροφικών Πάρκων, με στόχο την αύξηση των εισοδημάτων των κτηνοτρόφων και τη μετάβαση της κτηνοτροφίας σε μια περισσότερο οργανωμένη βάση. Με απλά λόγια, ένας κτηνοτρόφος που φτιάχνει ένα πρόχειρο κατάλυμα για να βάλει 60 πρόβατα  δεν είναι βιώσιμος. Μια ομάδα όμως 50 κτηνοτρόφων με 60 πρόβατα ο καθένας, θα είναι βιώσιμη. Αυτή είναι η χρησιμότητα του Κτηνοτροφικού Πάρκου, η χρηματοδότηση του οποίου είναι εξασφαλισμένη 100% από Ευρωπαϊκούς πόρους.

• Ο παραδοσιακός αγρότης έπρεπε παλιά να παράγει απλώς ένα προϊόν. Σήμερα αυτό δεν αρκεί. Ο αγρότης πρέπει να γνωρίζει να ελέγχει το κόστος παραγωγής, να προστατεύει το περιβάλλον, να γνωρίζει για ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα. Προτείνουμε λοιπόν την ουσιαστική κατάρτιση των αγροτών-κτηνοτρόφων στα γνωστικά αντικείμενα που τους αφορούν και βελτιώνουν τις ζωές τους.

• Στήριξη των αγροτικών και κτηνοτροφικών συνεταιρισμών, των ομάδων παραγωγών, της συμβολαιακής γεωργίας και γενικά στήριξη των κάθε μορφής συλλογικών δράσεων.

Γ. Υποστηρικτικές δομές

Οι αγρότες μας χρειάζονται συμβουλευτική υποστήριξη. Οι φορείς που ακολουθούν μπορούν να παίξουν αυτόν το ρόλο.

• Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και ιδιαίτερα το παράρτημα της Ορεστιάδας. Το εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι μέρος από το μέλλον της Ορεστιάδας όπως εμείς το σχεδιάζουμε. Οι δύο υπάρχουσες σχολές και η τρίτη που σύντομα θα λειτουργήσει στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα. Ήδη με τις πρυτανικές αρχές συμφωνήσαμε την θεσμοθέτηση ενός ετήσιου Πανευρωπαϊκού φόρουμ, που θα μελετά και ερευνά τα προβλήματα και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής γεωργίας-κτηνοτροφίας.

       Επίσης θα δημιουργηθεί από το πανεπιστήμιο, ένα πρότυπο αγρόκτημα, όπου θα πειραματιστούμε με τις ευεργετικές επιπτώσεις του ζεόλιθου στις παραδοσιακές αγροτικές καλλιέργειες με στόχο την παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας και μεγαλύτερης οικονομικής απόδοσης

• Η αναπτυξιακή εταιρία, πρέπει να αναχθεί σε αναπτυξιακό εργαλείο. Να ενημερώνει τους πολίτες, να συμπληρώνει φακέλους, να διαχειρίζεται προγράμματα και κοινοτικές  πρωτοβουλίες, να υλοποιεί επιχειρηματικές δράσεις.

• Συνεχής και λειτουργική συνεργασία με τους συνεταιρισμούς, πρώην ΕΑΣ, για προώθηση συνεργασιών, στήριξη των αγροτών, εφαρμογή καινοτομιών.  

• Δημόσιοι φορείς και ιδιώτες σύμβουλοι-μελετητές μπορούν να είναι χρήσιμοι στον τομέα της συμβουλευτικής.  

Δ. Βασικές αρχές που πρέπει να υπηρετεί η κοινή αγροτική πολιτική.

• Η προστασία του περιβάλλοντος.

• Η αύξηση της παραγωγικότητας.

• Η αύξηση αποδοτικότητας των πόρων.

• Η ανάπτυξη της υπαίθρου

 Πρέπει δηλαδή να φροντίζουμε το περιβάλλον της υπαίθρου και ταυτόχρονα με τους ίδιους διαθέσιμους πόρους, με τις ίδιες εκτάσεις, να παράγουμε περισσότερα και ποιοτικότερα προϊόντα, προκειμένου σε γερά θεμέλια να στηρίξουμε την αναγέννηση της υπαίθρου

Ε. Εμβληματικές-Χαρακτηριστικές παραγωγές, καλλιέργειες που μπορούν να ενσωματωθούν.

 Υπάρχουν παραγωγές και αγροτικά προϊόντα που χαρακτηρίζουν την περιοχή μας.

• Τα σκόρδα  της Νέας Βύσσας.

• Η τευτλοκαλλιέργεια που απειλείται όπως το ζαχαρουργείο.

Η έντονη αντίδραση της κοινωνίας απέτρεψαν αρνητικές εξελίξεις. Εγώ η ίδια και η παράταξή μας, με τη στάση μας, καθορίσαμε τις εξελίξεις.

• Τα κεράσια, τα μπρόκολα, τα κουνουπίδια, τα σπαράγγια που είναι περιζήτητα στις απαιτητικές αγορές τις Ευρώπης.

• Τα μήλα, τα όσπρια, το σουσάμι που ευδοκιμούν στα εδάφη μας.

• Αλλά και φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά που μπορούν να ενσωματωθούν και να δίνουν καλό εισόδημα στους αγρότες.

• Η μελισσοκομία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο και μια επανεκκίνηση της σηροτροφίας.

• Τα τυριά του Έβρου, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα κρέατα και τα αλλαντικά είναι προϊόντα που χαρακτηρίζονται εξαιρετικά από τους Έλληνες καταναλωτές. Συντονισμένες δράσεις χρειάζονται για την ανάδειξη και την υποστήριξη τους.

• Σημαντική επίσης επιρροή στη δημιουργία εισοδημάτων μπορούν να έχουν η αμπελουργία και τα οινοποιητικά προϊόντα, η δεντροκομία, το ταχίνι, ο τραχανάς και τα ζυμαρικά

ΣΤ. Βιολογική γεωργία – Κτηνοτροφία.

   Διπλός είναι ο ρόλος της οικολογικής γεωργίας-κτηνοτροφίας, αφενός παράγει ασφαλή προϊόντα για τους καταναλωτές και αφετέρου στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

  Βασική προϋπόθεση για την εμπορική επιτυχία μιας τέτοιας μορφής γεωργικής-κτηνοτροφικής  πολιτικής είναι η διαμόρφωση σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο μιας βαθιάς οικολογικής συνείδησης στους καταναλωτές.  

 Χρειάζεται να γίνει ακόμα πολλή δουλειά απ’ την κεντρική εξουσία και τις περιφερειακές αρχές, ώστε μια επένδυση στη βιολογική γεωργία-κτηνοτροφία να θεωρηθεί ασφαλής.  

    Με λύπη διαπιστώσαμε ότι και στη 2η πρόσκληση “Βιολογικές Καλλιέργειες” του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη 2014 – 2020, οι 9 στους 10 βιοκαλλιεργητές που έκαναν αίτηση χρηματοδότησης έμειναν απ’ έξω. Δεν είναι επιλέξιμοι. Καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Γεωργίας να δώσει λύση. Να κάνει δηλαδή το αυτονόητο. Να αυξήσει την προϋπολογισθείσα δαπάνη τόσο ώστε πολλοί περισσότεροι βιοκαλλιεργητές να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Η αδικία σε βάρος των βιοκαλλιεργητών του βορείου Έβρου πρέπει να σταματήσει.