Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Εκλογική Περιφέρεια Τριγώνου

Εκλογική Περιφέρεια Ν.Βύσσας

Εκλογική Περιφέρεια Κυπρίνου

Εκλογική Περιφέρεια Ορεστιάδας