Εκλογική Περιφέρεια Τριγώνου

ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΑΝΑΒΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΡΑΧΜΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ ΖΩΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ